• Z Cieszyna na Jasną Górę

 • Rzymskokatolicka Parafia Świętej Elżbiety

 • 1
 • 2

Ogłoszenie Stowarzyszenia Zespół Teatralny

Zarząd Stowarzyszenia Zespół Teatralny przy Parafii pod wezwaniem Świętej Elżbiety w Cieszynie zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków sprawozdawczo-wyborcze za rok 2016

w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Domu Parafialnym przy ul. Katowickiej 3 w Cieszynie
w I terminie  o godz. 19.00
w II terminie o godz. 19.30

Planowany porządek obrad:
 1. Przyjęcie sprawozdania finansowego SZT za rok 2016
 2. Przyjęcie sprawozdania z działalności SZT za rok 2016
 3. Udzielenie absolutorium p. Prezes i Zarządowi SZT  z działalności za rok 2016
 4. Wybory Prezesa i Zarządu SZT
 5. Przyjęcie kalendarium SZT na rok 2017
 6. Przyjęcie planu budżetu SZT na rok 2017
 7. Sprawy różne
 8. Zamknięcie Zebrania
                Prezes Zarządu

(-) S. Jadwiga - Urszula Wyrozumska

Posłuchaj homilię

W niedzielę 12 marca
kazanie pasyjne wygłosił
dk. Paweł Then
W niedzielę 25 grudnia
kazanie wygłosił
ks. Zdzisław Grochal
W poniedziałek 1 sierpnia
kazanie wygłosił
bp. Zbigniew Kusy
W niedzielę 24 kwietnia
kazanie wygłosił
bp. Piotr Greger
W niedzielę 3 kwietnia
kazanie wygłosił proboszcz
ks. Zdzisław Grochal
 
Diecezja Bielsko-Żywiecka Gość Bielsko-Żywiecki Gość Niedzielny Mały Gość Niedzielny Papieskie Dzieła Misyjne Radia katolickie Pismo Święte w mp3