• Alleluja, Chrystus Zmartwychwstał!

  • Rzymskokatolicka Parafia Świętej Elżbiety

  • 1
  • 2

Duszpasterze w parafii

Proboszcz

ks. Zdzisław Grochal , E.C.
Urodził się 22 listopada 1961 roku w Tomaszkowicach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1989 roku z rąk kardynała Franciszka Macharskiego w Krakowie.
W naszej parafii od 2015 roku.


Wikariusze

ks. Łukasz Gąsiorek
Urodził się 17 sierpnia 1984 roku w Bielsku-Białej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2009 roku z rąk biskupa Tadeusza Rakoczego w Bielsku-Białej.
W naszej parafii od 2013 roku.


Emeryt

ks. prałat Andrzej Rdest
Urodził się 30 listopada 1937 roku w Gołaczewach. Święcenia kapłańskie przyjął w 1961 roku z rąk biskupa Herberta Bednorza w Katowicach.
W naszej parafii pełnił posługę proboszcza od 1981 do 2012 roku.